سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
تاریخ : چهارشنبه 88/9/4 | 7:13 عصر | نویسنده : دکتر علی نوروزی

 دکتر علی نوروزی - دکتر رحمت سخنی

فرارمغزهای کشوراسلامی مان تا کی ؟

اون روز یادمه هوای بسیار سردی بود و من آب چاه را برای شستن لباسهاتلمبه میکردم . بچه بودم و این کار برام بسیار سخت می نمود. از شدت سرما بدنم مثل یک تکه یخ شده بود ، مادرم هی میگفت پسرم کم مونده لباسها تموم بشه کمی هم آب چاه را تلمبه بزن قربون دستانت برم .ولی مگه این کار تمام شدنی بود هر روز این کار ادامه می یافت .هیچ کدام از همسایه ها با اینکه در وسط شهر اقامت داشتیم از آب شیر لوله کشی شده استفاده نمی کردند . اما همه دلشان مثل آب چشمه پاک و زلال بود ما قدر همان آب چاه را می دانستیم.حالا که تو سوپر مارکتها می بینم که آب را با نام آب معدنی می فروشند به یاد اون  روزها میفتم که با چه سختی آب تهیه میکردیم و چه مشکلاتی که برای تهیه آب متحمل نمی شدیم .اما این باعث نمی شد که باآنهمه مشکلات با همدیگر مهربان نباشیم وکمک به همنوع و فقرا از تکالیف واجب در کنار مسجد رفتن ندانیم و هر پسر و دختری تحصیل را حتی در معمولترین مدارس شهر را بزرگترین آرزوی خود نداند. ولی امروزه با وجود آب پاکیزه شهری !!! آنچه نمی بینم صداقت ،کمک به همنوع ، و رفع مشکلات فقراست .ولی آنچه با تمام شرم آوری در روز روشن می بینیم دروغ ، فساد اداری ، رشوه ، فقر ، نفاق ، تزویر ، نرفتن به مساجد ، ترک نماز و روزه ، رواج آشکار قاچاق ، فحشای علنی ، فرار جوانان مخصوصا دختران و زنان از خانه ، افزایش خوکشی و بیماریهای روانی ، پدیدار شدن مجدد حاشیه نشینی دور شهرها همچون رژیم ملعون پهلوی ، ترک تحصیل پسران و دختران بخاطر فقر خانواده ها، افزایش مناقشات سیاسی فقط بخاطر منافع شخصی نه منافع مردمی یا دینی ، فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان ، از یاد بردن خانواه های شهدا و جانبازان وبی رنگ شدن حضور این افراد در تمام سطوح جامعه ،.......چه روزهایی را که ما پزشکان در بیمارستانها با صحنه های دلخراش خودکشی جوانان سپری نمی کنیم. چه روزهایی که جوانان معتاد شده را  مثل یک پیرمرد و پیر زن کشان کشان به اورژانسها نمی آورند .آیا برای این جوانان فریاد رسی نیست کجایند مدعیان نجات کشور که ببینند این جوانان چگونه ذره ذره آب میشوند و مظلومانه در بیغوله هایی جان میدهند .ما پزشکان به  چند  نفر از این جوانان میتوانیم کمک کنیم؟آیا زمان آن نرسیده مدیران بیسواد ونالایق از پستهای مهم کشوری کنار رفته و جای خود را به افراد لایق ، انسان دوست ، مومن وبا سواد بدون وابستگی به گروههای سیاسی بدهند.؟آیا بهتر نیست دولت مردان کشورمان چند روزی مهمان کشورهای بزرگی مثل چین شوند تا ببینند چگونه با وجود یک ونیم میلیارد نفر جمعیت کشورشان نه تنها جهت رفاه مردمشان میکوشند بلکه ادعای آقایی دنیا  از نظر اقتصادی را نیز دارند؟.فرار مغزها تا کی باید ادامه یابد ؟کجای این مسئله  اسلامی هست که جوانان و نوابغ و افراد خوش فکرمان بخاطر مسایل بسیار جزیی از کشورفراری یا مهاجرت نمایند .پس بیایید وبیاییم کنارهم جمع شده و نگذریم دشمنانمان از فرصت استفاده کرده و به ریش مان بخندند.در این راستا تعدادی از پزشکان و پرستاران و دیگر علاقمندان مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه مرکز همیشه سبز و غیور آذربایجان غربی دور هم جمع شدیم تا از طریق علوم پیشرفته روز مثل اینترنت به آموزش دانشجویان و علاقمندان و مشاوره بیمارا ن بپرداخته و به نوعی زکات علم خود را بپردازیم. از این به بعد این سایت به مدیریت فرزندباسواد ،مهربان،باتجربه،علاقمند رفع آلام ومشکلات بیماران از خطه غیور آذربایجان بنام آقای دکتر علی نوروزی خواهد بود ومن نیز از خداوند متعال آرزوی موفقیت و پیروزی رابرای ایشان در تمام مراحل زندگیشان را خواستارم .

باسپاس دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه طراحی سایت

  www.rs272.com