سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/3/28 | 11:56 صبح | نویسنده : دکتر علی نوروزی

چه ها به 5 دلیل دوست داشتنی هستند:

1.گریه می کنند چون گریه کلیدبهشته.

2.قهرکه می کنند زودآشتی می کنند چون کینه ندارند.

3.چیزی که می سازند زود خراب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند.

4.باخاک بازی می کنند چون تکبر ندارند.

5.خوراکی که دارند زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند چون

آرزوهای دراز ندارند